Laatste Nieuws :

Meest recente 5 inzendingen

  • Met liefde een boek vol haat verbrand.
  • Wie heeft belang bij vooraf demonstratie openbaar maken?
  • Op bezoek in die andere Spaanse enclave "Melilla"
  • Wanneer een ideologie dienen, belangrijker is dan de rechtsstaat!
  • Een gebiedsverbod om mond te snoeren, past niet in een democratie!

2024-04-10

Wanneer een ideologie dienen, belangrijker is dan de rechtsstaat!

DEEL1

Onderaan kunt u de gehele Woo downloaden!

Toen we in december na lange tijd weer eens een demonstratie gingen aanmelden in Arnhem, konden we niet in onze stoutste dromen vermoeden wat we allemaal zouden meemaken. Natuurlijk weet je dat het voor een moslimburgemeester geen gemakkelijke zaak wordt, hij moet gaan balanceren tussen de rechtstaat en zijn eigen islamitische ideologie.IMG_6461.jpeg Al hadden wij al vrij snel het vermoeden dat Marcouch meer naar zijn ideologie luisterde dan naar het demonstratierecht, wist hij met uitspraken in de media en de gemeenteraad iedereen van het tegendeel te overtuigen. Nu blijkt uit de Woo die wij afgelopen week ontvingen, een mooi staaltje takiyya. Want in een bericht van 28.12.2023 zien we dat Marcouch niet bezig was met zijn primaire taak als burgemeester om een demonstratie zo goed mogelijk te faciliteren, ongeacht de inhoud van de betoging, maar dat hij aan het kijken was hoe hij deze kon beperken of verbieden. Tot dat moment was er nog geen enkel contact met ons van #pegida als organisator gezocht, dat gebeurde pas enkele dagen voor de demonstratie van 13 januari. Wel werd er actief contact gezocht vanuit de gemeente met de moslimgemeenschap, alle moskeeën werden geïnformeerd over de demonstratie van 13 januari, je zou bijna denken om een sfeer van wanordelijkheden te creëren voor het verbod wat men blijkbaar graag wilde. Wij als organisatie hebben in de loop der jaren al heel wat meegemaakt, weten dat er politiek gestuurde besluiten worden genomen rond demonstraties, dat er buitenlandse inmenging is, dat we regelmatig geconfronteerd worden met machtsmisbruik van het openbaar ministerie en bestuurders om demonstraties te laten beëindigen of niet eens plaats te laten vinden, er een burgemeester was die op basis van zijn geweten een demonstratie verbood, bij geweld en verstoring van onze demonstraties wordt weggekeken en geen prioriteit is tot vervolging, terwijl er juist bij ons met een vergrootglas wordt gezocht naar overtredingen. Maar wat we van december tot eind maart in Arnhem hebben meegemaakt, maakt duidelijk hoe gevaarlijk en eng het voor een rechtsstaat is, als we een burgemeester hebben die niet als bestuurder, maar op basis van zijn geloof besluiten neemt, een ander oordeel kunnen we niet vellen over wat we hebben meegemaakt.

Een burgemeester die wel continu zelf het contact zoekt met de gemeenschap waaruit de problemen worden verwacht, bijna een open lijntje had met die moslimgemeenschap, de vrijdag voor de demonstratie nog orders geeft een ruimte klaar te maken met thee en koekjes voor de bestuurders van de moskeeën, en ook na 13 januari contact blijft zoeken met de veroorzakers van de wanordelijkheden. IMG_6475.jpegWant de tegen-demonstratie waarbij stoelen naar agenten werden gegooid, waarbij met stenen naar ons werd gegooid en die zorgde voor meerdere gewonden, was georganiseerd door de Nour al Houda moskee uit Arnhem. Maar in al die maanden dacht Marcouch geen enkele keer eraan om zelf contact te zoeken met de organisatie, om uit deze impasse te komen zoals andere bestuurders dat wel deden. Erger nog, hij dook snel weg toen wij op 13 januari bij de Doelenstraat aankwamen en langs hem liepen, om even later weer tussen zijn geloofsgenoten op het Jansplein te staan. Terwijl er actief contact werd gezocht met de moslimgemeenschap, vroegen wij, die op 21 december de demonstratie hadden aangemeld, op 9 januari via een bericht aan de gemeente of de aanmelding goed was doorgekomen omdat we nog niets hadden vernomen. We kregen toen te horen dat er op 10 januari contact met ons zou worden opgenomen. Dit gebeurde ook, er werd gevraagd of de aanmelding nog steeds stond met aangemelde demonstratiemiddelen en of ik een korte uitleg kon geven.

Op 13.01 toen ik met enkele mensen samen zat kort voor de demonstratie, werd ik door middel van een telefoontje om 12.02 uur geïnformeerd over een tegen-demonstratie en liet ik weten waar wij gingen parkeren. Vanuit de parkeergarage liepen wij samen met PowNed naar het Jansplein, om 13:58 uur net toen we de Doelenstraat in wilden lopen (ongeveer 100 meter van Jansplein) en daarbij bijna Marcouch omver liepen, belde de gemeente en vroeg mij te wachten, het plein was niet klaar voor de demonstratie, ME was onderweg en of ik wilde uitwijken naar een andere locatie. Een andere locatie 2 minuten voor het begin van de demonstratie, nadat ik die al weken ervoor had aangemeld en we nooit over een andere locatie hadden gesproken, weigerde ik. Kort daarna kwam een groep aanhangers van de foute ideologie en werd ik door de politie in veiligheid gebracht, daar bleek dat niet alleen wij ons enorm verbaasden over de gang van zaken die dag.

In de hele Woo is overduidelijk zichtbaar dat de moslimgemeenschap die continu pocht op zijn vrijheid van religie, er steeds op aandringt om de demonstratie te verbieden. Zoals ze dat altijd doen bij anti-Islam demonstraties, melden een demonstratie aan bij een moskee, eisen een verbod, en niet alleen bij een koranverbranding, ook bij een BBQ, ook bij een demo met Mohammed-cartoons, ook bij een “gewone” spandoekdemonstratie, structureel komt de roep vanuit de moslimgemeenschap tegen elke vorm van anti-Islam protest om deze te verbieden uit angst voor wanordelijkheden. Vaak ter ondersteuning komt er ook nog een brief vanuit het Turkse consulaat met diezelfde verkapte dreiging “wanordelijkheden”. Deze gemeenschap die steeds roept om gelijke behandeling, wil als het om islamkritiek gaat juist een uitzonderingsbehandeling. En eist tegelijk zoals we nu in vele steden en dorpen konden zien bij iftars, wel een prominente plek om dat machtsvertoon te tonen. Tijdens de demonstratie maakte ook iemand van de Nour al Houda moskee via de megafoon van de politie duidelijk dat de gemeente naar alle mogelijkheden had gekeken om de demonstratie te verbieden, toen wisten wij eigenlijk al zonder Woo dat Marcouch zijn mooie praatjes over demonstratierecht in de media totaal niets waard bleken. Diezelfde avond stond Marcouch opnieuw de televisiekijkersIMG_6472.jpeg klinkklare onzin te verkopen, toen hij bij Omroep Gelderland deed alsof aan de voorkant niets bekend was over mogelijke wanordelijkheden en tegendemonstraties. Zelfs zijn medewerkers geloofden hun ogen en oren niet, welke onzin hij daar terwijl de feiten heel anders waren uit zijn duim zoog. Er waren vrijdag al duidelijke aanwijzingen voor een tegenprotest, flyers zelfs in het Turks gingen rond in de andere grote steden van ons land, men wilde deze demonstratie verhinderen, daarvan was men bij de gemeente wel degelijk op de hoogte zien we in de Woo. Ik wil het zelf nog niet geloven, maar er zijn best wel veel mensen die roepen dat Marcouch bewust omwille van zijn koranverbrandingsverbod lobby, een risico nam dat het enorm uit de hand zou lopen.

Voor ons is duidelijk dat de burgemeester en de gemeente Arnhem niet handelden in het belang van de rechtsstaat en alles hebben gedaan om het demonstratierecht recht te doen, maar in het belang van hun eigen politieke agenda en de moslimgemeenschap. Iets wat ons in de laatste dagen, nog eens duidelijk werd gemaakt, maar waar we nog even niets over zeggen. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling, waarbij de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht steeds verder onder druk komen te staan. Het wordt tijd dat hier tegen opgetreden wordt, voordat het te laat is en onze democratische rechtsorde definitief ondermijnd wordt door groepen die hun eigen ideologie boven de wet stellen.

De Woo rond de demonstratie van 23.03 is aangevraagd. Daar zullen we nog meer het gelijk van bovenstaande onderbouwen, want eigenlijk gingen bij veel mensen eerst toen de ogen open over wie Marcouch werkelijk is! 

Hier de complete Woo van Arnhem.

Edwin - 10:17:06 | 2 opmerkingen

 

             X, formerly Twitter

 
E-Mail