Laatste Nieuws :

Meest recente 5 inzendingen

  • Op de televisie geen oorlogsbeelden, maar Kerkdiensten!
  • Life goes on, ook na een raketaanval!
  • Met 6 uur vertraging, vanuit Lviv in Odessa aangekomen.
  • Op bezoek bij Alex en vrienden in Odessa!
  • Grote kans dat Bosnie, volgende oorlogsgebied is!

2021-11-04

Maak gebruik van uw recht, vraag om inzage persoonsgegevens!

Steeds weer reageren volgers na openbaar maken van informatie op mijn aanvragen “inzage persoonsgegevens” , of ik daar niet meer informatie over kan verstrekken hoe en waar je dit soort aanvragen moet doen.

Diensten als POLITIE, AIVD, NCTV ,OPENBAAR MINISTERIE en KRIJGSMACHT verzamelen persoonsgegevens van mensen die deelnemen aan demonstraties of bijvoorbeeld opvallen op sociale media met uitspraken of aankondigingen. Veel mensen weten niet, dat je het recht hebt om inzage te verkrijgen in wat ze aan persoonsgegevens opslaan/gebruiken. Wij hebben met een aantal mensen sinds een jaar bij behoorlijk wat organisaties om inzage gevraagt, moesten vaststellen dat het zelden loopt zoals het behoort. Standaard was dat alle organisaties de termijn verlengden, dan het vaak stil bleef en je een ingebrekestelling moest sturen, zelfs daarop reageerde het Openbaar Ministerie niet en dat betekent dat we daar naar de rechter moeten stappen. Hier een voorbeeldbrief “inzage persoonsgegevens” waar een ID-kopie moet worden bijgevoegd, en onderaan dit stukje staan de adressen van instanties die wij hebben aangeschreven. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, artikel 15) mogen organisaties geen geld in rekening brengen (behalve kostprijs kopieën) Belangrijk is alle correspondentie goed te bewaren, stuur alles aangetekend als bewijs voor eventuele rechtzaak indien de organisatie zich niet aan de regels houd. Na versturen van inzage volgt er meestal binnen enkele weken een ontvangstbericht met daarin in 90% van de gevallen direct een beslissingstermijn uitstel. Belangrijk is zelf snel na verloop van termijnen te reageren, het is namelijk niet alleen een ergenis te moeten wachten op de Overheid, maar komt het tot een ingebrekestelling is elke dag ook geld. De organisatie heeft na doen ingebrekestelling 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen:

€ 23 per dag voor de eerste 2 weken;
€ 35 per dag voor de volgende 2 weken;
€ 45 per dag voor de overige dagen.

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442.

1 - Zoek adres organisatie
2 - Schrijf inzage verzoek
3 - Voeg kopie Id bij
4 - Doe inzage aangetekend op de post
5 - Let goed op dat termijnen worden aangehouden, reageer direct na verlopen van termijn met ingebrekestelling ook weer aangetekend.

Na het krijgen van de inzage, kan je verzoeken om:

- Vragen gegevens te wissen/bezaar maken tegen gebruik
- De informatie te wijzigen, of mogelijk aanvulling te geven

Wij doen dit soort aanvragen ter controlle van de Diensten, merken ook duidelijk dat ze hier niet blij mee zijn. Ik raad dus iedereen aan dit te gaan doen, en misstanden direct te melden.

Adressen Politie:

Per provincie het adres

Het adres van OM:

OM, College van Procureurs-Generaal

T.a.v. Parket-Generaal, Afdeling BJZ

Postbus 20305

2500 EH Den Haag

Adres AIVD:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Adres NCTV;

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Postbus 16950

2500 BZ Den Haag

Adres Krijgsmacht;

Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Wanneer iemand vragen of opmerkingen heeft, graag ook Tips, laat maar weten, alles is welkom.

Edwin - 00:29:55 | Een opmerking toevoegen

 


 
E-Mail